Įmonių teisė

GRATUM komanda turi sukaupusi daug patirties steigiant, privatizuojant, atskiriant, pertvarkant, reorganizuojant juridinius asmenis, didinant ir mažinant įstatinį kapitalą, keičiant valdymo organus, priimant ir atleidžiant iš darbo darbuotojus, sprendžiant akcininkų konfliktus ir ginčus su juridinių asmenų administracija, taip pat kitus su juridiniais asmenimis ir jų valdymu susijusius klausimus.

Juridinės kontoros „GRATUM“ teisininkai:

  • teikia teisinę pagalbą visų rūšių įmonių Lietuvoje steigimo, registravimo, perregistravimo, pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo klausimais bei ruošia visus reikalingus dokumentus;
  • organizuoja ir veda įmonės akcininkų susirinkimus, parengia darbotvarkę, konsultuoja priimtų sprendimų klausimais;
  • tvarko įmonių vidaus dokumentaciją, atlieka įmonių sudarytų sandorių teisinį auditą (due diligence);
  • konsultuoja visais įmonių veiklai aktualiais teisiniais klausimais;
  • ruošia dokumentus, būtinus įmonės perleidimui ar įsigijimui, akcijų pardavimui ar įsigijimui;
  • atstovauja įmones, kreditorius, skolininkus, akcininkus, įmonių vadovus, valdymo organus ir kitų suinteresuotus asmenis įmonių bankroto ir likvidavimo procese;
  • rengia procesinius dokumentus teismui dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, atstovauja teisme;
  • siūlo bankroto administratoriaus ir įmonės likvidatoriaus paslaugas (teikiamas GRATUM partnerių).