Verslo sargas

Paslauga yra skirta įmonėms, turinčioms finansinių problemų ar norinčioms jų išvengti ateityje.

Paslauga „Verslo sargas“ apima:

  • efektyvios finansinių atsiskaitymų kontrolės priemonės (prevencinio spaudo) nuomą;
  • informacijos apie įmonės esamus/būsimus verslo partnerius, klientus teikimą;
  • įvairiapuses konsultacijas skolų prevencijos bei išieškojimo klausimais;
  • tinkamiausio bei optimaliausio skolos (-ų) susigrąžinimo varianto parinkimą;
  • skolos (-ų) išieškojimo vykdymą ir kontrolę;
  • Atstovavimą kliento interesams derybose ar santykiuose su Skolininku (-ais), antstoliais, įmonėse ir organizacijose, ikiteisminio tyrimo institucijose, visų instancijų teismuose bei arbitraže.

Paslaugos „VERSLO SARGAS“ privalumai:

  • Jūs gaunate visapusišką ir kvalifikuotą teisinę pagalbą skolų prevencijos bei išieškojimo klausimais;
  • Jūs turite galimybę laiku sužinoti ar Jūsų partneris/klientas yra patikimas, ar nėra nuslėpta informacija, kurią Jūs privalote žinoti.
  • Jūs nepatiriate jokių išlaidų susijusių su ikiteisminio skolos išieškojimo procedūra, o tik sumokate skolos išieškojimo sėkmės mokestį, Skolininkui realiai įvykdžius sutartinę prievolę (grąžinus skolą);
  • Jūs turite teisę bet kada nutraukti sutartį apie tai įspėję mus raštu.

Dėl papildomos informacijos susisiekite su mumis tel. +370 650 20715 arba el. p.: info@gratum.lt