Paslaugų paketai

Įmonės teisininkas

Paslauga yra skirta įmonėms, neturinčioms teisininko ir jaučiančioms teisinės pagalbos poreikį.

Paslauga „Įmonės teisininkas“ apima:

 • nuolatines konsultacijas visais įmonių veiklai aktualiais teisės klausimais;
 • įmonės vidaus dokumentų, sutarčių rengimą, teisinių išvadų bei pasiūlymų teikimą; (daugiau…)
skaityti daugiau

Įmonės teisininkas


Gyvenk iš naujo

Paslauga yra skirta fiziniams amenims, susidūrusiems su teisinėmis problemomis bei ieškantiems optimaliausio jų sprendimo varianto.

Paslauga „GYVENK IŠ NAUJO“ apima:

 • visapusiškas konsultacijas jums aktualiais teisiniais klausimais: el. paštu, telefonu ar susitikimo metu.
 • operatyvią teisinę pagalbą rengiant reikalingus (daugiau…)
skaityti daugiau

Gyvenk iš naujo


Verslo sargas

Paslauga yra skirta įmonėms, turinčioms finansinių problemų ar norinčioms jų išvengti ateityje.

Paslauga „Verslo sargas“ apima:

 • efektyvios finansinių atsiskaitymų kontrolės priemonės (prevencinio spaudo) nuomą;
 • informacijos apie įmonės esamus/būsimus verslo partnerius, klientus teikimą; (daugiau…)
skaityti daugiau

Verslo sargas


Skolininkų budelis

Paslauga yra skirta fiziniams asmenims, turintiems finansinių problemų dėl nesąžiningų skolininkų.

Paslauga „Skolininkų budelis“ apima:

 • įvairiapuses konsultacijas skolos išieškojimo klausimais;
 • tinkamiausio bei optimaliausio skolos (-ų) susigrąžinimo varianto parinkimą;
 • skolos (-ų) pirkimą, reikalavimo perėmimą (daugiau…)
skaityti daugiau

Skolininkų budelis


Įmonių steigimas

Paslauga skirta tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims norintiems pradėtį / plėtoti savo verslą.

Paslauga „Įmonių steigimas“ apima:

 • visapusiškas teisines konsultacijas dėl tinkamiausios juridinio asmens teisinės formos pasirinkimo, atsižvelgiant į kliento lūkesčius ir norimą vystyti veiklą.
 • registracijos adreso steigiamai įmonei (daugiau…)
skaityti daugiau

Įmonių steigimas


Skyrybos be streso

Paslauga yra skirta fiziniams amenims, norintiems nutraukti santuoką ir neturintiems laiko, galimybių ar noro dalyvauti santuokos nutraukimo procese.

Paslauga „SKYRYBOS BE STRESO“ apima:

 • visapusiškas teisines konsultacijas: el. paštu, telefonu ar susitikimo metu;
 • operatyvų procesinių dokumentų parengimą (daugiau…)
skaityti daugiau

Skyrybos be streso


Taikios skyrybos

Paslauga yra skirta fiziniams amenims, apsisprendusiems nutraukti santuoką pigiai ir greitai.

Skyrybos sutuoktinių bendru sutikimu, galimos esant šioms aplinkybėms (sąlygoms):

 • nuo santuokos sudarymo turi būti praėję daugiau kaip vieni metai;
 • abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs; (daugiau…)
skaityti daugiau

Taikios skyrybos


Skyrybos dėl kaltės

Paslauga yra skirta fiziniams amenims, norintiems nutraukti santuoką dėl kito sutuoktinio kaltės.

Sutuoktinis pripažįstamas kaltu, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip sutuoktinio pareigas (tai lojalumo, savitarpio pagarbos, moralinės bei materialiosios paramos, visapusiško rūpinimosi vaikais ir visa šeima) ir dėl to sutuoktinių bendras gyvenimas tapo negalimas. (daugiau…)

skaityti daugiau

Skyrybos dėl kaltės


Bažnytinės santuokos anuliavimas

Paslauga yra skirta fiziniams amenims, norintiems, jog bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka būtų pripažinta negaliojančia.

Bažnytinis Tribunolas gali pripažinti santuoką negaliojančia:

skaityti daugiau

Bažnytinės santuokos anuliavimas