Fiziniams asmenims

Ginčų sprendimas

Ginčas yra laimėtas, jeigu jo pavyko išvengti. Prieš pradedant teisinę kovą reikia atsakingai pasverti, ar siekiamas tikslas tikrai yra vertas šios kovos. Juridinės kontoros „GRATUM“ teisininkai sugeba išvengti nereikalingų ginčų ir pasiekti taikų susitarimą, jeigu tai apskritai yra įmanoma. Į kiekvieną situaciją, visų pirma, žvelgiame per ekonominės naudos klientui prizmę. […]

skaityti daugiau

Baudžiamoji teisė

Juridinė kontora „GRATUM“ teikia kvalifikuotą teisinę pagalbą materialinės ir procesinės baudžiamosios teisės srityje: konsultuoja visais baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės klausimais; konsultuoja, rengia procesinius dokumentus, renka įrodymus; gina nukentėjusiųjų, įtariamųjų bei kaltinamųjų teises bei teisėtus interesus baudžiamosiose bylose; atstovauja klientus ikiteisminio tyrimo institucijose bei visų instancijų teismuose.

skaityti daugiau

Administracinė teisė

Juridinės kontoros „GRATUM“ teisininkai užtikrina kvalifikuotą ir efektyvią teisinę pagalbą administracinės teisės srityje: konsultuoja administracinės teisės klausimais; teikia visapusišką teisinę pagalbą kilus ginčui su valstybės institucijomis ir jų pareigūnais; rengia pareiškimus, prašymus, skundus dėl neteisėtų valstybės institucijų, jų pareigūnų sprendimų, nutarimų, pretenzijas ir kitus dokumentus; atstovauja klientus administracinių teisės pažeidimų […]

skaityti daugiau

Nekilnojamojo turto teisė

Mes turime sukaupę patirties ir galime pasiūlyti savo žinias ir pagalbą nekilnojamojo turto, žemės teisės ir statybos teisės srityje. Juridinės kontoros „GRATUM“ teisininkai: konsultuoja nekilnojamo turto paveldėjimo, pirkimo, pardavimo, dovanojimo, nuomos, panaudos ir kitokio disponavimo klausimais; rengia įvairias sutartis (statybos rangos, projektavimo rangos, subrangos ir kt.) bei atlieka jų teisinį […]

skaityti daugiau

Darbo teisė

Juridinės kontoros „GRATUM“ teisininkai teikia teisinę pagalbą visais darbo teisės klausimais: konsultuoja darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo, nutraukimo, drausminės ir materialinės atsakomybės taikymo,darbo užmokesčio išieškojimo bei kitais darbo teisės klausimais; kilus darbo ginčui, atstovauja klientus derybose su darbdaviu, valstybės institucijose bei visų instancijų teismuose.

skaityti daugiau

Paveldėjimo teisė

Juridinės kontoros „GRATUM“ teisininkai teikia teisines paslaugas visais klausimais, kylančiais paveldėjimo teisinių santykių srityje. konsultuoja paveldėjimo pagal įstatymą, testamentą, paveldimo turto apsaugos, palikimo atsiradimo laiko, vietos, palikimo priėmimo ir atsakomybės už palikėjo skolas, palikimo valdymo, paveldėjimo dalių padidėjimo, turto pasidalijimo būdų, paveldėjimo teisės nuginčijimo ir kitais iš paveldėjimo teisinių santykių […]

skaityti daugiau

Šeimos teisė

Mes operatyviai išsprendžiame visus klausimus susijusius su skyrybomis ir ne tik. Juridinės kontoros „GRATUM“ teisininkai: konsultuoja dėl santuokos nutraukimo, išlaikymo (alimentų) vaikams priteisimo, jų gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos nustatymo, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turto padalijimo, solidariųjų prievolių kreditoriams vykdymo, tėvystės nustatymo/nuginčijimo ir kitais šeimos teisės klausimais; rengia dokumentus teismo […]

skaityti daugiau