Konkurencijos teisė

Konkurencijos teisės normos nustato tam tikrus draudimus, priemones bei įpareigojimus, kurie turi užtikrinti sąžiningą konkurenciją tarp rinkos dalyvių bei apsaugoti vartotojų teises.

Juridinės kontoros „GRATUM“ teisininkai:

  • konsultuoja įvairiais konkurencijos teisės klausimais: koncentracijos vykdymo ir kontrolės, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, konkurenciją ribojančių susitarimų, nesąžiningos konkurencijos (įskaitant darbuotojų perviliojimo, pasinaudojimo komercine paslaptimi), lyginamosios ir klaidinančios reklamos, klausimais;
  • konsultuojame dėl konkurenciją reglamentuojančių teisės aktų aiškinimo ir taikymo;
  • rengiame pretenzijas, ieškinius (bei atsiliepimus į juos) dėl nesažiningos konkurencijos veiksmais padarytos žalos atlyginimo;
  • rengiame skundus dėl konkurenciją ribojančių veiksmų bei Konkurencijos tarybos sprendimų.
  • atstovaujame klientams Konkurencijos taryboje bei teismuose;