Baudžiamoji teisė

Juridinė kontora „GRATUM“ teikia kvalifikuotą teisinę pagalbą materialinės ir procesinės baudžiamosios teisės srityje:

  • konsultuoja visais baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės klausimais;
  • konsultuoja, rengia procesinius dokumentus, renka įrodymus;
  • gina nukentėjusiųjų, įtariamųjų bei kaltinamųjų teises bei teisėtus interesus baudžiamosiose bylose;
  • atstovauja klientus ikiteisminio tyrimo institucijose bei visų instancijų teismuose.