Juridiniams asmenims

Ginčų sprendimas

Ginčas yra laimėtas, jeigu jo pavyko išvengti. Prieš pradedant teisinę kovą reikia atsakingai pasverti, ar siekiamas tikslas tikrai yra vertas šios kovos. Juridinės kontoros „GRATUM“ teisininkai sugeba išvengti nereikalingų ginčų ir pasiekti taikų susitarimą, jeigu tai apskritai yra įmanoma. Į kiekvieną situaciją, visų pirma, žvelgiame per ekonominės naudos klientui prizmę. […]

skaityti daugiau

Bankroto teisė

Juridinės kontoros „GRATUM“ teisininkai teikia šias su įmonių nemokumo ir bankroto teise susijusias paslaugas: konsultuoja įmonių pertvarkymo, reorganizavimo, atskyrimo ir likvidavimo klausimais; sprendžia Klientų nemokumo ar mokumo atkūrimo problemas; konsultuoja dėl bankroto iškėlimo procedūrų organizavimo; rengia visus dokumentus dėl bankroto bylos iškėlimo; atstovauja Klientus jų debitorinių įsiskolinimų išieškojimo procese; atstovauja […]

skaityti daugiau

Baudžiamoji teisė

Juridinės kontoros „GRATUM“  teisininkai (advokatai) turi atstovavimo įtariamiems ar kaltinamiems, ir nukentėjusiems fiziniams ir juridiniams asmenims patirties, todėl gali pasiūlyti kvalifikuotą teisinę pagalbą materialinės ir procesinės baudžiamosios teisės srityje: konsultuoja visais baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės klausimais; konsultuoja, rengia procesinius dokumentus, renka įrodymus; gina nukentėjusiųjų, įtariamųjų bei kaltinamųjų teises bei […]

skaityti daugiau

Administracinė teisė

Juridinės kontoros „GRATUM“ teisininkai užtikrina kvalifikuotą ir efektyvią teisinę pagalbą administracinės teisės srityje: konsultuoja administracinės teisės klausimais; teikia visapusišką teisinę pagalbą kilus ginčui su valstybės institucijomis ir jų pareigūnais; rengia pareiškimus, prašymus, skundus dėl neteisėtų valstybės institucijų, jų pareigūnų sprendimų, nutarimų, pretenzijas ir kitus dokumentus; atstovauja klientus administracinių teisės pažeidimų […]

skaityti daugiau

Konkurencijos teisė

Konkurencijos teisės normos nustato tam tikrus draudimus, priemones bei įpareigojimus, kurie turi užtikrinti sąžiningą konkurenciją tarp rinkos dalyvių bei apsaugoti vartotojų teises. Juridinės kontoros „GRATUM“ teisininkai: konsultuoja įvairiais konkurencijos teisės klausimais: koncentracijos vykdymo ir kontrolės, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, konkurenciją ribojančių susitarimų, nesąžiningos konkurencijos (įskaitant darbuotojų perviliojimo, pasinaudojimo komercine paslaptimi), lyginamosios […]

skaityti daugiau

Nekilnojamojo turto teisė

Mes turime sukaupę patirties ir galime pasiūlyti savo žinias ir pagalbą nekilnojamojo turto, žemės teisės ir statybos teisės srityje. Juridinės kontoros „GRATUM“ teisininkai: konsultuoja nekilnojamo turto paveldėjimo, pirkimo, pardavimo, dovanojimo, nuomos, panaudos ir kitokio disponavimo klausimais; rengia įvairias sutartis (statybos rangos, projektavimo rangos, subrangos ir kt.) bei atlieka jų teisinį […]

skaityti daugiau

Draudimo teisė

Mes turime gausią praktinę patirtį atstovaujant tiek draudiko, tiek draudėjo interesus derybose bei teisminėse institucijose, todėl kiekvienam savo klientui galime pasiūlyti profesionalią ir visapusišką teisinę pagalbą draudimo teisės klausimais. Juridinės kontoros „GRATUM“ teisininkai: konsultuoja klientus draudimo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo, pasibaigimo, negaliojimo klausimais; teikia teisines išvadas dėl draudiminio įvykio teisinio […]

skaityti daugiau

Mokesčių teisė

Juridinės kontoros „GRATUM“ teisininkai teikia teisines paslaugas mokesčių teisėssrityje: konsultuoja mokesčių planavimo, mokėjimo, optimizavimo ir dvigubo apmokestinimo išvengimo klausimais; konsultuoja ir atstovauja klientus mokestinio tyrimo/patikrinimo metu; rengia skundus ir atsiliepimus mokestinius ginčus nagrinėjančioms institucijoms; vykdo mokestinių prievolių vykdymo teisinį auditą; atstovauja klientų interesus mokestinio ginčo metu ikiteisminėje ir teisminėje ginčo […]

skaityti daugiau

Darbo teisė

Juridinės kontoros „GRATUM“ teisininkai teikia teisinę pagalbąvisais darbo teisės klausimais: rengia įmonių vidaus darbo tvarkos taisykles, pareigines instrukcijas, materialinės atsakomybės sutartis, konfidencialios informacijos apsaugos dokumentus, kolektyvines ir individualias darbo sutartis bei kitus, darbo santykiuose naudojamus, dokumentus, atlieka įmonės turimų vidaus dokumentų teisinį auditą; konsultuoja darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo, nutraukimo, […]

skaityti daugiau

Transporto teisė

Teikiame visapusišką teisinę pagalbą krovinių gabenimo kelių, jūros ir oro transportu, geležinkeliu klausimais. Juridinės kontoros „GRATUM“ teisininkai: rengia sutartis (užsakymus) dėl krovinių pervežimo, tarptautinės ir vietinės logistikos, ekspedijavimo, krovos, agentavimo, sandėliavimo ir kitas sutartis; konsultuoja visais su vietiniu bei tarptautiniu krovinių ir keleivių gabenimu susijusiais klausimais; teikia teisines išvadas dėl […]

skaityti daugiau

Sutarčių teisė

Sutartys yra šiuolaikinių verslo santykių pagrindas, o tinkamas sutarčių parengimas yra teisinė bei ekonominė būtinybė. Nekvalifikuotai paruošta sutartis gali tapti Jūsų dažno lankymosi teisme ar net bylos pralaimėjimo priežastimi, kurio mes Jums galime padėti išvengti. Juridinės kontoros „GRATUM“ teisininkai: Rengia plataus spektro civilines sutartis (pirkimo-pardavimo, nuomos, rangos, paslaugų teikimo, dovanojimo, […]

skaityti daugiau

Įmonių teisė

GRATUM komanda turi sukaupusi daug patirties steigiant, privatizuojant, atskiriant, pertvarkant, reorganizuojant juridinius asmenis, didinant ir mažinant įstatinį kapitalą, keičiant valdymo organus, priimant ir atleidžiant iš darbo darbuotojus, sprendžiant akcininkų konfliktus ir ginčus su juridinių asmenų administracija, taip pat kitus su juridiniais asmenimis ir jų valdymu susijusius klausimus. Juridinės kontoros „GRATUM“ […]

skaityti daugiau