Baudžiamoji teisė

Juridinės kontoros „GRATUM“  teisininkai (advokatai) turi atstovavimo įtariamiems ar kaltinamiems, ir nukentėjusiems fiziniams ir juridiniams asmenims patirties, todėl gali pasiūlyti kvalifikuotą teisinę pagalbą materialinės ir procesinės baudžiamosios teisės srityje:

  • konsultuoja visais baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės klausimais;
  • konsultuoja, rengia procesinius dokumentus, renka įrodymus;
  • gina nukentėjusiųjų, įtariamųjų bei kaltinamųjų teises bei teisėtus interesus baudžiamosiose bylose;
  • atstovauja klientus ikiteisminio tyrimo institucijose bei visų instancijų teismuose.