Teisminis skolų išieškojimas

Tam tikros aplinkybės, įrodymų trūkumas, labai ilgas įsipareigojimų uždelsimo terminas ir kitos aplinkybės, kartais lemia, jog skolos išieškojimas turi vykti teisminiu keliu.

Juridinės kontoros „GRATUM“ teisininkai konsultuoja ir atstovauja savo klientus tiek Lietuvoje, tiek ir užsienio valstybėse:

  • teikia visapusiškas žodines konsultacijas;
  • rengia procesinius dokumentus ir pateikia juos teismui;
  • esant reikalui inicijuoja ikiteisminį tyrimą bei bankroto bylą;
  • gavę teismo vykdomąjį dokumentą pateikia jį vykdymui;
  • atlieka skolos išieškojimo vykdymo kontrolę;
  • atstovauja kreditorių/skolininkų interesus ikiteisminio tyrimo institucijose, įmonių bankroto procedūrose bei santykiuose su antstoliais, valstybės, savivaldybės institucijomis ir kitais trečiaisiais asmenimis kitose valstybinėse įstaigose, teismuose bei arbitražuose.

Mes visada minimaliomis sąnaudomis siekiame maksimalių rezultatų.